ضریب گرفتاری

اين خونه نو خيلي گرفتارم كرده .اونقدر كه حد نداره.( بعد ازاين همه دردسر و گرفتاري مي بينيد كه اينجا چه وضعي داره).تو اين چندروزه الان يه ساعت وقت خالي گير اوردم و نشستم واحد گرفتاريمو محاسبه كردم .حالا راحت تر مي تونم براي روزهاي بعدم برنامه ريزي كنم...اونو اينطور محاسبه كردم: الان سه شبه كه فيلم بازگشت بتمن رو از يه بنده خدايي گرفتم وقت نكردم نيگاهش كنم.در اوقات معمولي كه گرفتاري ندارم و دستم خاليه هر شب دوتا فيلم نگاه مي كنم.به عبارتي اوقات فراغت روزانه من منهاي 2 فيلم بر شب ميشه.حالا اگه اون رو به 2 ضرب كنيم ميشه منهاي 4 فيلم بر شب .يا به عبارتي منهاي 5/1 فيلم بر روز( اون نصفه رو كارهاي ديگه ميكنم.از قبيل وبلاگ خوندن ، دوچرخه سواري و حموم رفتن! ).پس الان كه من 3 شبه فيلم نديدم در واقع مثبت 8 فيلم – روز گرفتار بودم .(در واقع ميشه مثبت 9فيلم –روز از اونجايي كه يه قرار وبلاگي داشتم با يه مردتنها اون يه ساعت رو كم كردم .چون تو اين قرار تونستيم يه ساعت از يه فيلم رو نيگاه كنيم!) بازم بگين فيزيك رو چه به وبلاگ !