مسابقه فوتبال

ترم اولی بودیم و خدای ادعا .جام رمضان داشت شروع می شد .یه تیم داده بودیم خفن ! من ، نادر ، علیرضا ، حمید ، مجید ، و دو سه نفر دیگه .سعید نامرد هم رفته بود با هم اتاقیهای اون موقع ش یه تیم داده بود.یه هفته تمام کرکری بود که می خوندیم تو گوش ملت . سردسته مون نادر بود .اونقدر تبلیغات و دادو فریاد کرده بود که سال بالایی ها کم کم ترس برشون داشته بود اینا دیگه کی هستن؟ تمام تمرینات پشت درهای بسته . همه کلاسها دو در . چنان تمرین می کردیم که خودمون هم باورمون شده بود هرکدوممون یه پا کلینزمن و رود گولیت هستیم.شب مسابقه رسید . دانشگاه زنجان از شهر 5 کیلومتر فاصله داره .یه اتوبوس رفیق و بچه محل جمع کرده بودیم از زنجان اورده بودیم دانشگاه .کلی شیپور و دنگ و فنگ .بازی آخر بازی ما بود .مسابقه با تیم قهرمان ترم پیش .آقا بچه ها سالن رو گرفته بودن سرشون .از 2 دو ساعت قبل از بازی داشتن ماروتشویق می کردن.چه خبر بود! نوبت ما شد . رفتیم تو زمین . تا داور سوت زد و بازی شروع شد ، تا مجید بیاد دستکشهای دروازه بانیشو بپوشه یه گل خوردیم. خودمون رو نباختیم. تا آخر نیمه اول که 15 دقیقه بود 10 تا گل خوردیم هیچی نزدیم .بچه ها همه ساکت نشسته بودن و صداشون در نمی اومد. ما هم نامردی نکردیم و هی فرت و فرت گل خوردیم.آخرهای نیمه دوم که 16 تا خورده بودیم نادر یه گل زد به دروازه ای که دروازه بانش اومده بود جلو.(یعنی دروازه خالی!) دوباره سالن منفجر شد .فیزیک چیکارش کرده ...سوراخ سوراخش کرده!... بچه ها دوباره دم گرفته بودن .تیم مقابل هم برای اینکه ما ضایع نشیم یه دونه گل به خودشون زدن .بازی تموم شد با 16 به دو! نتیجه اخلاقی : ندارد! .......................................... پس چی شد اعلام نوع شیرینی که دوست دارید من ابتیاع کنم؟ ......................................... این مجله اینترنتی Pinchfark رو دست ما بلند شده آلبوم برتر انتخاب کرده به زعم خودش! زهی خیال باطل .(تمام تقصیرها گردن این حودر که بجای اینکه بیاد وبلاگ ما رو بخونه رفته مجله فرنگیهارو می خونه!.) شماره یک اونو هم آلبوم Daydream Nation از Sonic Youth انتخاب کرده بی سلیقه ! .برین شما هم به لیستشون یه نیگاه کنید و مثل من از این مجله متنفر بشین!