1984

« آينده از آن ايشان بود و تو از مردگان بودی .اما اگر ذهن را زنده نگه می داشتی ، همچنانکه آنان جسم را، وآيين سرّی دو به علاوه دو می شود چهاررا نسل به نسل منتقل می کردی ،‌می توانستی در اين آينده سهيم گردی . - ما از مردگانيم . - ما از مردگانيم . [ و] صداييی آهنين از پشت سرآنان گفت :« شما از مردگانيد...» » ۱۹۸۴ - جرج اورول - ترجمه : صالح حسينی همين!
این مطلب رو تو خونه قبلی هم نوشته بودم.حیف ام اومد اینجا هم نیارم. اگه وقت کردین برین حتما این رمان 1984 رو بخونید.میتونید جای اسمهای آدمها و کشورها و تاریخها رو طوری عوض کنید که کل داستان براتون خیلی خیلی آشنا بشه. اونقدر که احساس کنید اونو نخوندید.بلکه زندگی کردین ! همین!