اینشتین

*مگه میتونی فیزیک خونده باشی و اینشتین رو نشناسی؟مگه میتونی هر دفعه که به آسمون پر ستاره خدا نگاه می کنی یاد اون نیوفتی؟ مگه میتونی به زمان و جرم و انرژی فکر کنی ولی طنین اسم اون تو ذهنت نپیچه؟ میتونی به هر گوشه فیزیک نوین و کوانتم نگاه کنی و ردی از کارهای اون نبینی ؟ میتونی تصور کنی دنیا قبل از اینشتین چه دنیای تنگ و تاریک و پر از مجهولاتی بوده ؟ حالا میتونی اونو بخاطر اون نامه ای که به فرانکلین روزولت در مورد ساخت بمب اتمی نوشت مقصر بدونی؟ می دونستی پروژه مانهاتان برای ساخت بمب اتمی قبل از نوشتن نامه اینشتین شروع شده بود و نامه اینشتین به رییس جمهور وقت آمریکا فقط ساخت اونو به تعجیل انداخت ؟ هیچ می دونستی که تعهد و حس مسئولیت علمی اش اونو براینوشتن اون نامه اونقدر عذاب داد که در اواخر عمر گفته بود دوست دارم اگه یه باردیگه به دنیا برگشتم یه انسان معمولی باشم تا یه فیزیکدان؟اینشتین مرد بزرگی بود که ذخیره علمی بشر رو تا حداقل چند قرن پر کرد. بشر حالا حالا ها باید صبر کنه تا یکی دیگه مثل اون به دنیا بیاد.

*هیچ میدونستی شهریار ، شاعر شهیر آذری شعری برای اینشتین نوشته بوده که این شعر توسط دکتر حسابی برای اینشتین خونده شده و اینشتین رو کلی تحت تاثیر قرار داده؟

*موزه تاریخ طبیعی آمریکا نمایشگاهی مفصل در مورد اینشتین افتتاح کرده . ( گزارش اون رو میتونید تواینجا bbc بخونید.)