سینما ها و مسجدها

« ...چهل سال پیش اولین سینما که باز شد مقابل مسجد باز شد – به علت موضع گیریهای مخصوص روحانیت – و کم کم عادت شد که هر که به این می رفت به آن نمی رفت. اما حالا خارج از حوزه فتوا و تکفیر و تحلیل – با واقعیت این فیلم ( منظور فیلم خانه خدا ساخته مرحوم جلال مقدم محصول سال 1345) – هر مرد عامی دید که در سینما کار مسجد را هم می توان کرد. گرچه همین مرد عامی تا کنون ندیده است که در مساجد هم گاهی کار سینما را می کنند ....» اون مطلب دیروزی رو از کتاب گزارش یک مرگ از پیش اعلام شده نوشته گابریل گارسیا مارکز امانت گرفته بودم این یکی رو از جلال آل احمد خودمون. شما چی فکر می کنید ؟ شباهت این دو مطلب تو چیه؟اصلا مضمون هردوشون یکیه؟