مثبت يا منفي ؟

اين گفتگو رو امروز صبح تو يه تاكسي شنيدم : اولي – رفتم كمي پول خرج كردم ، كمي چونه زدم .درست شد .قبول كردن كه برم جنسهام رو بگيرم ازشون ( منظور جنس قاچاق. در اينجا :پارچه قاچاق ).روي هم رفته جوابشون مثبت بود . دومي - حالا اين مثبت بودن خوبه يا بده؟ اولي - منظورت چيه خوبه يا بده .مثبت بود ديگه ! دومي :آخه من يه بار رفتم آزمايش اعتياد دادم جوابش مثبت بود .پدرم رو در اوردند.اونها هم گولت زدن .بهت گفتن جوابش مثبته .مي خوان بگيرنت زندوني ات كنن ، بدبخت !بعد از تحرير :به اين جمع وبلاگرهاي زنجاني ۴ نفر اضافه شدن ، بالماسكه، آسمون پر ستاره ، موزيك و يادش به خير. كه اين بالماسكه يه جورايي اولين دختر وبلاگ نويس زنجاني مي تونه باشه.خدا آخر عاقبت همه شون رو به خير كنه .