تشنگی

تا حالا شده به سطح مواج آب يه چشمه نگاه کني و دلت براي تشنگي تنگ بشه؟