شیخ بلرم

هماي اوج سعادت به دام ما افتد
اگرتوراگذري بر مقام ما افتد
حباب وار براندازم از نشاط كلاه
اگرزروي تو عكسي بجام ما افتد
...ديشب كه داشتم كتاب«اين در مقدمه اي تو وبلاغ» اثر شيخ علرم بلرم الدين سيستاني رو مي خوندم به بيت بالا برخوردم. همون طور كه ميدونيد اين شيخ ما در زمان خودش يه وبلاگ نويش قهار بوده و اين شعر روهم رو يه كاشي نوشته بوده و زده بالاي سر وبلاگش . اون جور كه من تحقيق كردم اين شعر رو براي تحريك بازديدكننده هاي وبلاگش به گذاشتن كاشي وبلاگش ( همون لوگو) تو وبلاگ خودشون سروده.لازم نيست كه من توضيح بدم كه منظوراش ازجام و مقام همون وبلاگ خودشه و روي توهم حتما وبلاگ معشوقه اش بوده .احتمالا به آدرس http://roiehtoo.meikhanehblog.com .
بازم مي گم .اگه يه نفر از شما خداي ناكرده فكر كنه اين شعر رو عنصر معلوم الحالي به اسم حافظ گفته ، بدجوري ناراحت مي شم. نگين اين حرف رو .خوب نيست پشت سر مرده حرف در بياريد...


من و قبيله و امير حسين و محبوب ترين وبلاگ