5- تماس

دختر كوچولو رو تخت خواب اش دراز كشيده بود .از پدرش پرسيد :« پدر ، اين درسته كه ما تو جهان تنها هستيم؟» پدرش جواب داد :« اگه ما تو جهان تنها باشيم .اون وقت فضاي زيادي تو جهان به هدر رفته .» ...
وقتي كه فكرش رو مي كني كه كل عالم يه چيزي حدود 18 ميليارد سال عمر داره و در واقع نور با اون سرعت سيصدهزار كيلومتري اش تو ثانيه، 18 ميليارد سال بايد تو راه باشه تا از اينجا به لبه دنيا (اگه واقعا لبه اي داشته باشه) برسه و همين طور اگه فكرش رو بكني كه از ظهور اولين انسانها روي زمين چيزي حدود 30 هزار سال مي گذره و اولين تمدنها يه چيزي حدود 10 هزار سال عمر دارن و ما تازه سي و اندي ساله كه پامون به فضا باز شده ، مي بينيم كه زياد هم پر بيراه نگفته . يه شق خودپستدانه ديگه اش هم اينه كه كه فرض كنيم اين دنيا فقط براي بشر به وجود اومده يعني 18 ميليارد سال انتظار كشيده و كشيده و كشيده تا اين بشر خلق بشه و ... . اميدوارم كه اين احتمال دوم غلط باشه .فكرش هم مو رو به تن آدم سيخ مي كنه ...