کاش اینجا بودی

كاش اينجا بودي
كاش اينجا بودي
چقدر دوست داشتم كه اينجا بودي
من و تو  سالهاي سال است كه دو روح گمگشته شناور در يك تنگ ماهي هستيم
و بر همان زمين قديمي مي دويم 
و چه يافته ايم؟
همان ترسهاي قديمي
كاش اينجا بودي

عكس از كتاب فيلم داستان ،اشعار و نقد فيلم ديوارترجمه سيدابراهيم نبوي وام گرفته شده.دلم نيومد فقط خودم ازش لذت ببرم . گفتم شايد شما هم ازش خوشتون بياد. شعر هم كه همه تون مي شناسيد حتما. از pink floyd خودمونه .