هنوز هم مي دونم كه اونجايي

« ... مي دونم كه اونجايي...مي تونم احساس ات كنم...مي دونم كه از ما مي ترسي . از عوض شدن مي ترسي . من نمي دونم تو آينده چه اتفاقي مي افته . .نيدومدم تا بگم چطور تموم مي شه. اومدم  تا بگم چطور شروع مي شه. وقتي اين مكالمه تموم بشه ، مي خوام به اين مردم نشون بدم كه تو اونهارو از ديدن چه چيزهايي منع كردي.مي خوام دنياي بدون تو رو بهشون نشون بدم. دنيايي بدون قوانين و كنترل.بدون قيدو بند. دنيايي كه هرچيزي توش ممكن باشه.جايي كه مي خواهيم بريم ، جايي كه انتخابش رو به عهده تو مي مي ذارم...»
از پخش اولين قسمت فيلم ماتريكس 4 سال مي گذره.علاقمندان فيلم براي نمايش قسمت دوم اون 4 سال صبر كردن . حالا وقت نمايش اون نزديك شده.خيلي نزديك. پنجشنبه 15 مي 2003.يعني همين امروز .قسمت سوم اون هم ماه نوامبر به نمايش در مي آد. از سه تيزر پخش شده اون ميشه يه حدسهايي در مورد داستان قسمت دوم و سوم زد. اينكه اسكوييد ها به زايان حمله مي كنن و اوراكل پيس بيني مي كنه كه زايان در مقابل حمله ماشينها سقوط مي كنه، ترينيتي دستگير مي شه و به يه مامور تبديل مي شه . يه سكانس معركه كه تو بزرگراه مي گذره ، منتظر مونه . مامور اسميت بر مي گرده و... .اينكه اينبار Neo براي نجات زايان ، آخرين شهر باقي مانده انسانها تو دنياي واقعي ، بر مي گرده.
براي ديدن قسمت دوم و سوم اون شب و روز ندارم...

تصميم گرفتم كه بعد از اين هر هفته يه آهنگ بزارم اينجا تا وقتي مي آييد و اين مطالب رو مي خونيد حوصله تون سر نره.براي راه انداختن اين « مركز حفظ و اشاعه فرهنگ منحط غربي و شرقي و ايراني و ...» از مطالب اين وبلاگ استفاده كردم. به راهنماي جمع و جور و كامل براي گذاشتن اهنگ تو وبلاگ .دستش درد نكنه .
.آهنگ اين هفته هم آهنگ aisha است كه خواننده الجزايري الاصل « خالد » اون رو خونده.