دريچه

 

- کیه؟
- سلام خانوم. غریبی هستم. این دریچه رو براتون اوردم.
- کدوم دریچه؟
- همونی که می‌خواستین باهاش به ازدحام کوچه خوشبخت نگاه کنید.
- بله. بله. دستتون درد نکنه.
( تق – صدای باز شدن در توسط آیفون  )
- تشریف بیارید بالا.