بازگشت

بالاخره بر گشتیم همین جا.خونه مون رو هم پس گرفتیم.دور بودن از خونه خیلی سخته.مخصوصا اگه آدم بخاطر زیاده خواهی خودش اون رو بطور موقت از دست بده.زیاده خواهی که نه. اسمش رو همون حماقت بزاریم بهتره.اونجا رو هم مي خوام بدم رهن.اگه كسي خريداره بياد قيمت بده.به پايين ترين قيمت اون رو اجاره مي دم.خوب؟