بخوان به نام پروردگارت.

نگار من كه به مكتب نرفت و خط ننوشت ..» .يه بار داروي عوضي داد به بچه اش و اون هم مرد...»
خيلي جالب بود.وبلاگ قشنگي داري .به ماهم سر بزن.