چندتا آرزو داري كه مي خوايي همه شون امسال برآروده بشن؟


عكس از : Jeff Gossman


تو دوسه روز آينده آسمون بازهم مي خواد ما رو مهمون كنه.مهمون قشنگ ترين منظره اي كه مي شه تو آسمون با چشم غيرمسلح ديد. پديده بارش شهابي برساوشي كه روزسه شنبه و چهار شنبه همين هفته اتفاق مي افته. ضيافتي كه تو اون، آسمون شهاب بارون مي شه و تو اون زمان مي تونيد تو يك ساعت (ساعتي كه اوج بارش اتفاق مي افته) حداكثر 90 شهاب رو ببينيد. متاسفانه امسال شرايط براي ديدن بارش شهابي خيلي خيلي قمر در عقربه.اول اينكه اوج بارش شهابي حدود ساعت 9 صبح چهارشنبه اتفاق مي افته كه نور خورشيد مزاحم ديدن شهابهاي نازنين مي شه و قبل از اون هم تو تمام طول شب نور قرص تقريبا كامل ماه مزاحمه. اطلاعات خيلي كلي رو براي اهالي محترم و وبلاگ نپرور زنجان جمع كردم كه در اين پايين اوردم :
ماه حدود ساعت 8.5 شب سه شنبه طلوع مي كنه (به افق زنجان) و ساعت 7 صبح روز بعد ،( يعني چهارشنبه) غروب مي كنه . همزمان با اون صورت فلكي برساوش ( نقطه اي از آسمون كه شهابهاي عزيزمون از اونجا مي آن) ساعت 9 شب سه شنبه از افق شمال شرقي زنجان ،تقريبا از پشت همون تپه اي  كه اسمش رو نمي دونم ، همون تپه اي كه دكل مخابراتي داره و تو شمال شرق شهرك كارمندان واقع شده ، طلوع مي كنه و حدود ساعت 6 صبح چهارشنبه به بالاي سرمون مي رسه. همه اهالي محترم شهرك كارمندان ، سعدي شمالي و جاده شهرك مي تونن اگه يه كم بي خوابي بكشن ساعت دو و نيم يا سه صبح بارش شهابي نصفه نيمه رو تو نور مزاحم ماه عزيز ببينن.اهالي محترم اعتماديه ، مجتمع فجر و زيبا شهر(محدوده ي فني حرفه اي خواهران )، كوي قائم (دوروبر خونه اميراينها ) ، مخصوصا سرجنگلداري هم راحت بگيرن بخوابن . چون تو اون مناطق آلودگي نوري زياده و نمي تونن به خوبي اين پديده رو رصد كنن. مخصوصا سرجنگلداريهاي محترم كه اون شب هواي اونجا ابريه!!.
يادش به خير . پارسال يه همچي روزي بود كه با محمد حسين ( كه الان نمي دونم كجاس .ولي مطمئنم هرجا هست، تو خونشون نيست ، چون همين الان بهش زنگ زدم !) رفته بوديم سهرين(يكي از روستاهاي زنجان ) .پارسال شرايط براي رصد خيلي عالي بود.آسمون بدون ماه بود. اوج بارش هم ساعت 3 صبح بود جايي هم كه ما رفته بوديم از شهر و به تبع اون از آلودگي نوري دور بود . فقط باد خيلي شديدي مي وزيد كه آتيش قليونمون رو خاموش كرد و يه بسته چيپسي رو كه خريده بوديم با خودش برد. (شانس اورديم كه خودمون رو با خودش نبرد).
امسال هر اتفاقي كه مي خواد بيافته ، بزار بيافته .من يكي كه نمي خوام بارش شهابي امسال رو از دست بدم. واقعا به همشون احتياج دارم.
اطلاعات تكميلي رو مي تونيد از اينجا وسايت ParsSky و نقشه آسمون رو براي شب چهارشنبه از اينجا  بگيريد. براي گرفتن نقشه آسمون احتياج به طول و عرض جغرافيايي محل تون داريد كه اطلاعات مربوط به طول و عرض جغرافيايي رو براي شهرتون از اينجا بگيريد .
طول و عرض جغرافيايي زنجان :
طول جغرافيايي :" 55، ' 28،° 48
عرض جغرافيايي : " 23، ' 40،° 36