بزرگداشت محمد اوراز


مراسم بزرگداشت محمد اوراز كوهنورد فقيد تيم ملي ، پنج شنبه همين هفته .همراه با پخش فيلم حادثه سقوط بهمن كه منجر به مرگ ايشان گرديد.با حضور محمد حسن نجاريان عضو تيم ملي كوهنوردي و يكي از فاتحين ايراني قله اورست. محل برگزاري احتمالا در فرهنگسراي سهروردي زنجان.به محض مشخص شدن محل برگزاري حتما بهتون اطلاع مي دم.
اطلاعات تكميلي:محل برگزاري مراسم سالن آموزش و پرورش زنجان .(چهارراه سعدي روبروي بانك مسكن). ساعت برگزاري هم 4 تا 6 بعد از طظهر روز پنجشنبه همين هفته .