فيلتر

با شروع خرداد ماه و پشت بند اون تير و قضاياي 18 تير واين حرفها ، اين قضيه فيلتر كردن وبلاگها دوباره قد علم كرده. از امروز صبح كليه وبلاگهاي پرشين و بلاگر و بلاگ اسكاي در شهر زنجان فيلتر شدن . خوشبختانه بلاگر امكاناتي رو در اختيار كاربران خودش قرار داده كه مي تونند مطلبي رو كه نوشته اند از طريق e_mail به بلاگر بفرستند و بلاگر مطلب اونها رو در وبلاگشون پست مي كنه . از اونجايي كه هيچ رقم دوست ندارم اين قضيه فيلتر كردن وقفه اي تو وبلاگ نويسي من بياندازه ، اين متن رو با كمك mail ي كه براي blogger فرستادم ، پست كردم. اينطور كه معلومه يه ماهي رو بايد همين طوري سر كنم. تا چه پيش آيد و چه در نظر آيد!