خليج فارس

از آنجايي كه اين همسايه هاي عرب محترم و نيمه محترم بعد از يك عمر همسايگي به سرشان زده است كه اين خليج را كه بالاي سرشان وجود دارد Rename كنند , و از آنجايي كه دولت محترممان فعلا سرشان خيلي شلوغ است و مشغول داد و ستد نفت وگاز خدادادي ارزان و و نيمه ارزون و شايد هم كمي تا قسمتي مفت ! با قدرتهاي چيني و سري لانكايي و ونزوئلايي در برابر حمايت اونها از پرونده هسته اي ايران مي باشد و وقت ندارد كه وقت شريف و گرانبها را صرف اين نامگذاري هاي بي اهميت ! بكنند و در راستاي "كس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من" و همين طور در راستاي سپردن كار مردم به خود مردم و خصوصي سازي خدمات دولتي ! ، جمعي از وبلاگ نويسان به دست به كار شده اند و كاري را شروع كرده اند كه با اين زياده طلبي عربهاي غير شريف مقابله بكنند . اگر شما هم مي خواهيد به اين حركت به پيونديد به صفحه Arabian gulf is not exist لينك بدهيد .
خدا يك در دنيا و هزار در اينترنت عوضتون بده .