آمد بهار دلنشين

بوي باران ، بوي سبزه ، بوي خاك.... بوي باران ، بوي سبزه ، بوي خاك شاخه هاي شسته ، باران خورده پاك آسمان آبي و ابر سپيد برگ هاي سبز بيد عطر نرگس ، رقص باد نغمه شوق پرستوهاي شاد خلوت گرم كبوترهاي مست نرم نرمك مي رسد اينك بهار خوش به حال روزگار! اي دل من گرچه در اين روزگار جامه رنگين نمي پوشي به كام ، باده رنگين نمي نوشي ز جام ، نقل و سبزه در ميان سفره نيست جامت از آن مي كه مي بايد تهي است اي دريغ از تو اگر چون گل نرقصي با نسيم ! اي دريغ از من اگر مستم نسازد آفتاب ! اي دريغ از ما اگر كامي نگيريم از بهار ! گر نكوبي شيشه غم را به سنگ هفت رنگش مي شود هفتاد رنگ فريدون مشيري فرا رسيدن سال نو را به همگي شما تبريك مي گويم.