اوّلین تابلو-شخصیت‌هایی که دوست‌شون داریم

اولین تابلویی که ایلیا کشید. یه‌ خورده! هم من کمکش کردم. اسمش رو هم گذاشتیم “شخصیت‌هایی که دوست‌شون داریم”.