نمايشگاه عكس

نمايشگاه عكس از آثار ليدا مليحي - فرهنگسراي اما م خميني از 28 آبانماه تا 3 آذرماه.از همه شما دعوت مي كنيم از اين نمايشگاه ديدن بكنيد .
براي كي تبليغات كنيم بهتر از آبجبي كوچيكه؟ا.