نمایشگاه گروهی پوستر در زنجان

 

p

زمان:4 لغایت 9 اردی‌بهشت
نشاط فرّخی،‌سارا بهراملوئیان،‌صبا مرتضوی
مکان: فرهنگ‌سرای امام خمینی. گالری هنر (بازدید از ساعت 16 تا 19 بعدازظهر)