آژیر

« ..مک دان گفت :زندگی یعنی همین.چشم به راه کسی بنشینی که هرگز نخواهد آمد.عاشق کسی بشوی که به اندازه تو عاشقت نیست و از این نابرابری چنان زجر بکشی که برای خلاصی از رنج ، کمر به قتل محبوبت ببندی...» آژیردریا – نوشته : ری برادبری (نویسنده کتابهای «فارنهایت 451 »و «مرد مصور». یه جورایی مخلص خودش و کتابهاش هستیم . مخصوصا «مرد مصور»اش)