سینماها وکلیساها

...شکوه کلیسا برایش جذابیت خاص و دوری ناپذیری داشت.روزی به من گفته بود :« آدم خودش رو توی سینما حس می کنه » ... یه بار هم شما به من بگین این مطلب از کدوم داستان یا رمان یا فیلمه...