رفتن يا نرفتن ؟


«همون طور كه جراح پلاستیكم گفته ، اگه مي خوای بری‌، بهتره با لبخند بری‌...»
از سخنان مستطاب جناب آقای ژوكر جهنمي رفیق بتمن خودمون.


بعد از تحرير :جنگهای خليج (‌اپیزود 2) - از وبلاگ ميرزا