از كجا آمده ام ، آمدنم بهر چه بود...

مورفيوس: به سرنوشت اعتقاد داري؟
نيو: نه
مورفيوس: چرا؟
نيو: از اين عقيده كه ميگه رو زندگيم هيچ كنترلي ندارم متنفرم...
يه خورده از ديدن the matrix: Reloaded نا اميد شدم. يه خورده فقط. از اينجور مشعوف شدن در برابر قدرت گرافيك كامپيوتري و جا بجا از اون استفاده كردن، فقط مي توني بوي پول و فروش هر چه بيشتر و بيشتر بشنوي .اينكه به زور جنگولك بازيهاي گرافيك كامپيوتري بخوايي يه سكانس اتوموبيل راني اكشن راه بندازي هنر نيست.جان فرانكن هايمر همين كار رو بدون يه يزرگراه 5 مايلي اختصاصي كه فقط براي فيلمبرداري فيلم ماتريكس دو ساخته شده باشه ، بدون اون 300 ماشين اهدايي كمپاني GM ( كه به فيلم ماتريكس دو اهدا كرده )، فقط و فقط با دوتا ماشين  تو يه سكانس نفس گير تو فيلم رونين انجام داد ويا نزديك بيست و خورده اي سال پيش ويليام فريدكين تو فيلم ارتباط فرانسوي تو سكانس تعقيب مترو فقط به كمك بدلكارهاي حرفه اي  ، موسيقي و به كمك يه تدوين عاليجري گرينبرگ يه سكانس معركه خلق كرد كه هنوز هم كه هنوزه تو دانشكده هاي سينمايي براي دانشجويان رشته تدوينگري تدريس مي شه. برادران واچوفسكي توسكانس بزرگراه حتي به گرد پاي سكانس تعقيب و گريز تو كانالهاي لس انجلس تو فيلم ترميناتور 2 هم نمي رسن. همونجا كه ترميناتور مدل تي – هزار با يه كاميون جان كانر كوچولو رو تعقيب مي كنه . بگذريم از اينكه موسيقي اين فيلم هم تو حد واندازه هاي فيلم نبود. نمي خوام زياد نااميدتون كنم.. عوضش اگه به مسايلي از قبيل اينكه از كجا آمده ام آمدنم بهر چه بود؟ و اينكه دليل زنده بودنمون چيه؟ علاقه داريد مي تونيد نكته هاي جالبي تو فيلم پيدا كنيد.اونجا كه نيو با اوراكل در مورد انتخابي كه كرده (همون قرص هاي آبي و قرمز  ) و حالا تو علت انتخابش ترديد داره ، بحث مي كنه ، و يا اونجايي كه با طراح ماتريكس روبرو مي شه، چيزهاي جالبي مي شه پيدا كرد. همون قدر كه قسمت اول درباره تولد و به دنيا بودن بود، قسمت دوم از زندگي مي گه.اينكه دليل زندگي چيه و اينكه چرا ما اينجاييم. اينكه ما اينجاييم تا باشيم. ولي تو اين صحنه واقعا حال كردم اونجا كه دست نيو جلوي فرود ضربه شمشير تيز رو مي گيره و كمي زخمي مي شه و چند قطره خون به علامت ترديد اون به زمين مي ريزه و اينكه هر چي باشه اون هم انسانه...