گيلاسها ونعمتهايي كه از اونها دير به دير استفاده مي كنيم

امروز براي اولين بار تو عمرم از يه نعمت خداداي كه خدا بهم داده بود و تا حالا زياد به دردم نخورده بود استفاده كردم.يه درخت گيلاس داريم تو حياطمون كه اميرحسين و دايي كوچيكش  ترتيب گيلاسهايي رو كه روي شاخه هاي پاييني رسيده بودن داده بودن .امروز عصر تو خونه تنها بودم . هر چي گيلاس رو كه روي شاخه هاي بالايي رسيده وقرمز و خوشمزه منتظر چيدن بودن و دست كسي به اونها نمي رسيد، چيدم و نوش جان كردم. آي خوشمزه بودن . آي خوشمزه بودن . به به .
كي گفته قد بلند به درد لاي جرز مي خوره؟